บริการช่วยเหลือและให้คำปรึกษา

15107390_104780280005908_3207945656845486748_n

ทีมงาน Thesis9  เราช่วยเหลือ ให้คำปรึกษา แนวทางการทำวิจัย วิทยานิพนธ์ในแต่ละสาขาวิชา โดยทีมงานที่มีประสบการณ์ มีความกระตือรือล้น มีความชอบในการทำงานวิชาการ จัดรูปเล่ม พิมพ์งาน วิเคราะห์ข้อมูล มาตลอดระยะเวลายาวนาน การประสานงานระหว่างกันทำงานแบบ online ตลอด เป็นทีมงานคุณภาพที่รักงานวิชาการและสามารถทำงานร่วมกันได้ทันที มีประสบการณ์ในวงการนี้มากกว่า 10 ปี เรายินดีช่วยคุณ

เราให้บริการ
1. บริการค้นข้อมูล ข้อมูลวิทยานิพนธ์ จากฐานข้อมูลทั้งในและต่างประเทศ Journal เอกสารวิชาการต่างๆ
2. บริการแก้ไขเนื้อหา จัดเรียง จัดพิมพ์ วิทยานิพนธ์ เอกสารวิชาการ บทความ ทั้งไทย-อังกฤษ
3. บริการจัดหาหาผู้ช่วย ผู้ประสานงาน ผู้พิมพ์งาน นักแปลภาษา Rewrite บทความ โดยเครือข่ายทีมงานที่มีประสบการณ์ทำงานร่วมกันมาเป็นระยะเวลามากกว่่า 10 ปี
4. บริการให้คำปรึกษา การจัดทำวิทยานิพนธ์  สารนิพนธ์ dissertation โดยการตรวจแก้ไข พิมพ์ วิเคราะห์ข้อมูล
5. บริการ ปรับแก้เนื้อหา บางส่วนในเอกสารวิชาการ โดยเป็น Partner เพื่อนร่วมทำ แก้ไขปัญหาตลอดตั้งแต่ต้นจนจบ

เรายินดีให้คำปรึกษาและบริการตามเงื่อนไข ระยะเวลา ความยากง่ายตามลักษณะงานตามตกลง