ทีมงานของเรา

15079026_104780256672577_7773685754806994449_n

ทีมงานของเรา มีความหลากหลายทางวิชาชีพและความถนัดในสาขาวิชาต่างๆ

 • บริหารธุรกิจ
 • สังคมและการเมือง
 • ธุรกิจระหว่างประเทศ
 • เศรษฐศาสตร์
 • วิศวกรรมศาสตร์
 • สังคมศาสตร์และจิตวิทยา
 • นิเทศศาสตร์สื่อสารมวลชน
 • สถิติและการวิจัย
 • บริหารการศึกษาทีมงานคัดจากอาจารย์และนักศึกษาที่สนใจในงานวิชาการ มีทีมงานทั้ง Fulltime และ Parttime
  ที่มีความถนัดในวิชาการแต่ละด้าน ตามความถนัดของแต่ละคน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น